Nagrobek Michała i Rozalii Kaczkowskich (kwatera 3A)

Nagrobek Michała i Rozalii Kaczkowskich (kwatera 3A)

Rodzaj grobu: murowany  

Typ nagrobka: obelisk

Styl: neoklasycyzm 

Materiał: piaskowiec

Wymiary: 127cm x 127cm x 165cm

Data: 1 poł. XIX w.

Sygnatura: brak

Stan zachowania: bardzo zły; na powierzchni kamienia zabrudzenia, omszenia, wżery, ubytki, tablica z lewej strony odłupana na krawędzi. W miejscach, gdzie znajdują się inskrypcje zniszczenia strukturalne – złuszczenia, spudrowania. Nagrobek zarośnięty samosiewami, wokół fragmenty kamiennych płyt, utrudniające dostęp do nagrobka.

Uwagi: konieczna konserwacja, oczyszczenie terenu wokół nagrobka.

Niski, przysadzisty obelisk z czworobocznym, masywnym cokołem, umieszczony na płycie, która jest zagłębiona w grunt. Szczyt obelisku ścięty czterospadowo, na ścianach pionowe, uszakowe tablice, których górne krawędzie prostopadle stykają się z powierzchnią obelisku. Nad tablicą frontalną płaskorzeźba stojącej urny z pokrywą, dekorowanej festonem na brzuścu.

Na tablicy od czoła inskrypcja: Michał / KACZKOWSKI 1 / przeżył lat 93 / Umarł dnia 9 Grudnia / 1834 roku //

Na tablicy z lewej strony: Rozalia z Skrzetus[kich] a / KACZKOWSK[A]b 2 / Żyła lat 73 / Umarła dnia 19 Września / 1837 roku //

Na tablicy z tyłu: Wdzięczne Dzieci / RODZICOM //

a, b  zniszczony Or.

1  Michał Kaczkowski (ok.1741-1834), herbu Świnka, syn Ksawerego, skarbnika podolskiego i sędziego grodzkiego kamienieckiego.

2  Rozalia Kaczkowska ze Skrzetuskich (ok.1764-1837), żona Michała Kaczkowskiego, matka ośmiorga dzieci : Jana Chrzciciela, obywatela miasta Radomia, Stanisława (zm. 1855), kontrolera hadlu w mieście Staszowie, Kacpra, dziedzica dóbr  Ossolin, Michała, Marcina, Tomasza (zm. 1904), dziedzica Przepiórowa, Salomei (zm.1859) -  żony  Michała Kleczkowskiego, adiunkta Województwa Sandomierskiego i Elżbiety (zm.1879), z męża Laskowskiej (?)

Lit. i źr. biogr.:

APR. USC Radom 1834, akt zgonu nr 437 ; USC Radom 1837, akt zgonu nr 389.
Boniecki A., Herbarz polski, t. IX, s. 134 ; Spis szlachty Królestwa Polskiego z podaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851, s. 91.
Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t.IV, Warszawa 1907, s.135-136.

Lit. ob.: 

Bochyński R.K., Plastyka nagrobkowa : op. cit., Radom 1997, s. 34.
Grodziński A., Karta ewidencyjna, 1976. Archiwum WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Materiał zebrała i opracowała p. G. Kuncewicz

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license