Efekty projektu

Radom 16.05.2012r.

 EFEKTY PROJEKTU BADAWCZEGO „EPITAFIUM 21”

 Projekt realizowany był od listopada 2008r do maja 2012r. Celem projektu była inwentaryzacja opisowa i fotograficzna najstarszych nagrobków cmentarza położonych w strefie konserwatorskiej.Zadanie to realizowane było w dwóch edycjach:

            I edycja trwała od listopada 2008r. do listopada 2009r. Edycja ta została podsumowana na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece w dniu 07.11.2009r. Z tej okazji zorganizowana została wystawa prac fotograficznych uczniów poświęcona zabytkom cmentarza.

 Efekty naszej pracy doceniła również kapituła Nagrody Św. Kazimierza przyznając wspomnianą nagrodę dla SKOZCR za popularyzację wiedzy historycznej wśród uczniów naszego miasta. Formą wyróżnienia uczniów zaangażowanych się w realizację programu była również wycieczka do Wilna finansowana przez władze miasta.

 II edycja została zainaugurowana spotkaniem nauczycieli – szkolnych koordynatorów projektu - na warsztatach metodycznych w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w dniu 11.01.2011r. i trwała do dnia dzisiejszego. Dzisiejsze spotkanie kończy realizację całego projektu.

             W projekcie uczestniczyło 28 radomskich szkół (5-PSP, 9-PG, 14 szkół ponadgimnazjalnych - wykaz szkół w załączeniu). Projekt realizowany był przez 312 uczniów i 71 nauczycieli, którzy uczestniczyli w 11 warsztatach metodycznych zorganizowanych wspólnie z Radomskim Ośrodkiem Metodycznym.Celem warsztatów  było merytoryczne przygotowanie nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu do jego praktycznej realizacji.

 Podobne spotkania organizowane były dla uczniów uczestniczących w projekcie w ramach warsztatów fotograficznych, które zostały przeprowadzone społecznie przez Ewę i Remigiusza Kutyłów, dzięki życzliwej pomocy dyrekcji i nauczycieli IV LO oraz PSP nr 2. W warsztatach tych, zorganizowanych dwukrotnie, uczestniczyło 124 uczniów.

 Praktyczna realizacja projektu odbywała się na licznych spotkaniach nauczycieli - szkolnych koordynatorów - z uczniami w szkołach i wymagała częstych wizyt na cmentarzu.

             Efektem tych prac jest opracowanie 1.764 uproszczonych kart ewidencyjnych najstarszych nagrobków cmentarza oraz wykonanie ponad 7 tys. zdjęć wspomnianych obiektów historycznych z 46 najstarszych kwater cmentarza.

 

            W imieniu SKOZCw Radomiu serdecznie dziękuję współorganizatorom projektu:

- Radomskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej św.Wacława w Radomiu,
- Urzędowi Miasta Radomia,
oraz WUOZ-Delegatura w Radomiu za życzliwe wsparcie naszych działań.

 Janusz Wieczorek
Wiceprzewodniczący SKOZC w Radomiu
(pomysłodawca projektu i jego koordynator).

 

Free Joomla Lightbox Gallery
Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license