Nagrobek Walentego Staniszewskiego (Kwatera 11A)

Nagrobek Walentego Staniszewskiego  (Kwatera 11A)

Rodzaj grobu: grób nie zachował się 

Typ nagrobka: krzyż  

Styl: neoklasycyzm

Materiał: piaskowiec

Wymiary: krzyż – 52cm x 32cm x 159 ; podstawa – 101cm x 70cm x 21cm.

Data: 1839

Sygnatura: brak

Stan zachowanie: dostateczny, miejscami zabrudzenia i omszenia ; konserwowany w latach 80.XX w.

Uwagi: nagrobek zastawiony nowymi grobami.

Krzyż kamienny z cokołem, ustawiony na podstawie płytowej. Ramiona krzyża tworzą dwie kamienne płyty w kształcie litery T. Trzy boki górnej płyty zakończone dużym trójliściem. Na przecięciu ramion tablica w profilowanym obramieniu, wypełniona inskrypcją : S: p: Walentemu  Sta: / niszewskiemu 1. Nau:  Gi: / mnazium  w  Rado: z / marłemu  d: 21  Czerw: 1839 / jakoteż córce Florentynie 2 //

Poniżej na ścianie frontalnej, będącej pionowym ramieniem krzyża tekst:

pozostała  w  nieutulo / nym  żalu  żona  Roza / lia 3  wraz  z  córką  Klo / tyldą 4    pamiątkę / wystawili  prosząc / o westchnienie  do / Boga //

1  Walenty Staniszewski (ok. 1804-1839), nauczyciel historii i geografii w Męskim Gimnazjum w Radomiu, żonaty z Rozalią (vel Rozaliną)  z Tchórzewskich.

2  Florentyna Staniszewska, zmarła córka Walentego i Rozalii. 

3  Rozalia Staniszewska z Tchórzewskich (1816-1875), urodzona w Końskich, córka Franciszka i Katarzyny, żona Walentego Staniszewskiego.

4  (Waleria) Klotylda Staniszewska, druga córka Walentego i Rozalii. 

Lit. i źr. biogr.:

APR. USC Radom 1839, akt zgonu nr 151
Archiwum Państwowe w Radomiu. Akta miasta Radomia, sygn. 453, s. 258.
Luboński J., Monografia historyczna miasta Radomia, Radom 1907, s. 144.

Lit. ob.:

Bochyński R.K., Plastyka nagrobkowa : op. cit., s. 37.
Grodziński A., Karta ewidencyjna, 1976. Archiwum WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Materiał opracowała i zebrała  p. G. Kuncewicz

 

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license