Nagrobek Pauliny Sztrynkowej (Kwatera 6A)

Nagrobek Pauliny Sztrynkowej   (Kwatera 6A)

Rodzaj grobu: nie zachował się

Typ nagrobka: stela

Styl: neoklasycyzm 

Materiał: piaskowiec

Wymiary:  bd

Data: 1821

Sygnatura: brak

Stan zachowania: dość dobry

Uwagi : -

Czworoboczna stela na niskim cokole, zwieńczona belkowaniem i czterospadowym zadaszeniem, ściętym u góry. U szczytu rzeźba ludzkiej czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami, umieszczona na węglach. Naroża steli flankują pilastry. Ściana frontalna w formie aediculi z płyciną wypełnioną inskrypcją:

D.O.M. / WIERNEY ŻONIE / MĄŻ 1 ZDZIECMI DLA PAMIĘCI / PO ZBYT WCZESNYM JEY TU ZGONIE / STAWILI POMNIK ZSWEY CHĘCI / W DWOD ŻE CHOC KROTKO ZYŁA / NA ZAL WSZYSTKICH ZASŁUŻYŁA / PAULINA Z PODKONSKICH SZTRYN / KOWA 2 UMARŁA DNIA 25 MAIA / ROKU 1821 //

1  Ignacy (Jan) Sztrynk, lekarz miasta Radomia.

2  Paulina Sztrynkowa (ok. 17  -1821), córka […] Podkońskich, żona Ignacego Sztrynka. 

Lit. i źr. biogr.:

APR. USC Radom 1821, akt zgonu nr 154.

Lit. ob.:

Bochyński R.K., Plastyka nagrobkowa [w:] Cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym trakcie starokrakowskim, Radom 1997, s. 34. 

Materiał zebrała i opracowała p. G. Kuncewicz.

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license